český | deutsch | english      — test run, any feedback is welcome

Na řešení zaměřené hodnocení | část I

by korn.ch: solution focus and lernenzwei.ch: e-version. Český Kamila Nováková

Sebereflexe osobních studijních výsledků zaměřená na upevnění a rozšíření vašich úspěchů.
 1. Uvědomte si svůj úspěch.
  Objevte své zdroje, nezabývejte se příliš svými nedostatky.
 2. Zhodnoťte svůj výkon.
  Reflektujte své pozorovatelné chování, ne vaše názory, přesvědčení nebo hodnoty.
 3. Uvědomte si změny a využijte je.
  Podpořte změny k lepšímu, nesnažte se dohnat rozdíl mezi současným a cílovým stavem.
 4. Používejte jednoduchý jazyk.
  Používejte všední jazyk, ne složitá, abstraktní nebo výstélková slova.
 5. Považujte každou situaci za jedinečnou.
  Mějte otevřenou mysl a buďte zvědaví, nechte se pokaždé znovu příjemně překvapit.
Které tři věci (kompetence, zkušenosti, ...) si zvolíte jako svá osobní kritéria pro zhodnocení této studijní příležitosti?

Zvolte si, prosím, pozorovatelná kritéria, která jsou provázaná s vašimi studijními výsledky, něco konkrétního, čeho si všimnete, když se to objeví – to vám pomůže porovnávat dosažené úspěchy s očekávanými výsledky. (Pokud se učíte jazyk, můžete si zvolit např. «plynulost v každodenní konverzaci»; pokud se učíte psát na stroji, můžete si zvolit «rychlost».)

Kritérium 1:

Kritérium 2:

Kritérium 3:

Více o přístupu zaměřeném na řešení: www.solworld.org